ความมันกำลังรอทุกทันอยู่เชิญทุกท่านทุกกลุ่มรับประก ันมันทุกปีอิอิอิ

ภาพบรรยากาศปีทีแล้วนิดหน่อย

เชิญมาเที่ยวชัยนาทกันครับ