จัดโดย ชมรมรถโบราณโคกสำโรง


วันที่ 15-16 มกราคม 2554

ณ สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม

13.00 น. รถจักรยานยนต์คลาสสิคทุกชนิดรวมตัวกัน
บริเวณหน้างาน

14.00 น. ตั้งขบวนรถคลาสสิค "รณรงค์เปิดไปใส่หมวก" แห่รอบเมือง

15.00 น. เริ่มลงทะเบียนเข้างานท่านละ 100 บาท รับของที่ระลึก

16.00 น. เปิดรับประกวดรถประเภทต่างๆ
รายการประกวดรถประเภทต่างๆดังนี้

- รถ ไฟบน ถังรวมเดิม
- รถ ไฟบน ถังรวมสวยงาม
- รถ ไฟบน ถังแยกเดิม
- รถ ไฟบน ถังแยกสวยงาม
- รถ ไฟตก เดิม
- รถ ไฟตก สวยงาม
- รถผู้ชาย สูบตั้ง เดิม
- รถผู้ชาย สูบตั้ง สวยงาม
- รถผู้ชาย สูบนอน เดิม
- รถผู้ชาย สูบนอน สวยงาม
- รถผู้หญิง 2 จังหวะ เดิม
- รถผู้หญิง 2 จังหวะ สวยงาม
- รถผู้ชาย 2 จังหวะ เดิม
- รถผู้ชาย 2 จังหวะ สวยงาม
- รถ Monkey สวยงาม
- รถ Dax สวยงาม
- รถ Chaly สวยงาม
- รถ Vespa Lambretta เดิม
- รถ Vespa Lambretta สวยงาม
- รถ 250-400 ซีซี สวยงาม
- รถ 750-1200 ซีซี สวยงาม
- รถ SR 400-500 สวยงาม
และ 1 รางวัลมาไกล

18.00 น. ชมการแสดงดนตรี

20.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลพบุรี นายสุบรรณ จิระพันธ์วานิช และมอบรางวัลต่างๆ

20.30 น. ชมการแสดงดนตรี

21.30 น. แลกของที่ระลึก มอบรางวัลมาไกล

22.00 น. ชมการแสดงดนตรี

24.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อน


อาทิตย์ที่ 16 มกราคม

09.00 น. ร่วมทำความสะอาดที่พักและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


*** รายได้ทั้งหมดมอบให้สมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์เพื ่อใช้ในกิจการสาธารณกุศล


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อู๊ด หนองม่วงไรเดอร์ 081 - 5133781

ตี๋ สะแกราบ 086 - 1785342

โจ้ ลิงโบราณโคกสำโรง 084 - 3779055

ซิล เพนียด 084-1577406

จองร้านขายของ สมบัติ หนองม่วงไรเดอร์ 089 - 0878002 โจ้ โคกสำโรง 084 - 3779055