ปิดการขาย.....มีคนรับไปดูแลต่อแล้วครับ
(ขอขอบคุณ พี่แอ็กซ์ ชลบุรีมากครับ)