สองล้อปันน้ำใจให้น้องครั้งที่ 1
จัดโดย
กลุ่ม ต้นประดู่คลาสสิค
วันที่ วันเสาร์ที่ 15 มกราคม2554 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม2554
ณ.โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (บ้านต้นประดู่) ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
เพื่อหารายได้ซื้อชุดนักเรียนให้โรงเรียนอนุบาลวชิรบ ารมี (ต้นประดู่) ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
กำหนดการ
วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2554
12:00 น. รถจักยานยนต์คลาสสิค ร่วมลงทะเบียน 100 บาท พร้อมรับของที่ระลึก
15:00 น. ประกวดรถประเภทต่างๆ
18:00 น. ร่วมกิจกรรมบนเวที
-ประธานกล่าวเปิดพิธี
-ร่วมสนุกกับ วงดนตรี ปฏิหารย์ (เพลงเพื่อชีวิต)
-มอบของรางวัล
-ประกวด Miss ซ้อนท้าย
24:00 น. แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ ที่16 มกราคม 2554
07:00 น. ร่วมรับประทาอาหารเช้า
08:00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณ เสรี 080-5076314
คุณ เทิด 080-507098
คุณ พิทยา 088-1458088