แล้วสมาชิกเหลือกี่คน เอาขอแน่นอน หลังปีใหม่จะร่วมกันอีกที่นะ
ใครยังมีชีวิตอยู่ รายงาน ตัวด้วย
ใครจะอยู่ใครจะไป บอกด้วย