รับซื้อเครื่อง Wave 125 ราคา ถูก สภาพ ดี ใครมี โพส รูปและ ราคา ไว้
และ บอกที่อยู่ด้วย ครับผม ถ้าสดวก ก็จะไป ซื้อ ครับผม