คือรถผม มีทะเบียน ไม่ขาดต่อ เลขเครื่องตรงเล่ม แต่ไม่มีเลขตัวถังอะคับ มันโดนปะถุมาอะคับ
เจ้าของตายไปแล้ว ไม่มีผู้สืบสกุล (ตายหมดแล้ว) คนที่ขายเป็นหลานแต่คนละนานสกุลกับเจ้าของอะคับ
ถ้าจ้างโอน+ตอกเลขอะคับ เสียค่าใช่จ่ายเท่าไหร่อะคับ หรือมีวิธีอะไรดีๆบอกหน่อยนะคับ