สอบถามข้อมูลโครงจักรยาน ว่าใช่ราเลยํป่าวครับหรือว่าเป็นโครงเยรมัน ช่วยบอกหน่อยครับ
ที่ด้านข้างมีลายนำราเลยํสปรํอต และที่หุ้มโซ่มีลายนำราเลยํ เพลทเป็นรูปนกราเลยํเป็นอลูมิเนียม
ตะเกียบไม่มีกุญแจคอ ขอบคุณครับ