อย่าลืมวันเกิดของเพื่อนๆ กันน่ะครับ
ผมขอส่งภาระกิจได้เท่าที่ทำได้ครับ