สบายกันดีใหม อยู่บ้านใหม่ไม่มีกลุ่มเลย รถเยอะแต่ไม่มีใครคิดจะทำกลุ่ม เหงาๆเลยอะ