ขอเชิญเพื่อนๆร่วมงาน ณ. สนามจิรยุส พระราม 2 วันที่ 5 มีนาคม 2553
มาร่วมกันบันทึกประวัติศาตร์กับการจัดงานครั้งแรกในก รุงเทพ
ประกวด รถ เวสป้า สวยงาม 1 รางวัล
รถแรม สวยงาม 1 รางวัล
รางวันเงินสด 1000 พร้อมถ้วยและใบประกาศจาก นิตยาสารไทยแลนด์คลาสสิค