เชิญเพื่อนๆร่วมงานสิลห์มอเตอร์ไซร์คลาสสิคไนท์ปราตี ้ 2011 ณ.สนาม จิรายุส พระราม 2
พบการประกวดรถคลาสสิคที่มากที่สุด และ พบกับวง เอฟซีแบรนด์ เต็ม วง
มาร่วมกันบันทึกประวัติศาตร์กับการจัดงานครั้งแรกในก รุงเทพมหานคร