Name:  SNV33810.jpg
Views: 147
Size:  46.5 KB
ที่ผมขึ้นไปนั่งดู มันก็ไม้ได้ทำลายป่าไม้นะ ก็แค่ตั้งเสาขึ้นมาเฉยๆ ไม่ได้เสียพื้นที่ป่าเลยแม้แต่น้อย

Name:  SNV33803.jpg
Views: 148
Size:  19.9 KB
Name:  SNV33805.jpg
Views: 150
Size:  17.9 KB
มองลงมาพื้นที่ป่ายังคงอุดมสมบูรณ์ เหมือนเดิมครับ