รายละเอียดตามมาดู http://www.thaiscooter.com/forums/sh...d.php?t=500838

ก่อนวันที่ 29 นะครับ (มารับเอง)