สวัสดีปีใหม่ครับ ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านนับถือ ดลบันดาลให้ทุกๆท่าน
พบเจอแต่สิ่งที่ดี ร่ำรวยเงินทอง และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงตลอดไป