***โชคดีงี้ต้องจัดเบียร์ที่รัชดาซะหน่อย555...ดีเหม ือนกันไปทำบุญวันพุธที่ฝนตกเพิ่งไปนอนวัดพื้นมาเกงตู ดขาดเลย***