หน้าพระลานสานฝันเพื่อน้อง # 2
26 - 27 กุมภาพันธ์ 2554
ณ. โรงเรียนบ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
โดย กลุ่มหน้าพระลานคลาสสิค สระบรี
ค่าลงทะเบียน คันละ 100 บาท รับ อาร์ม สติ๊กเกอร์ ป้ายแขวนคอ
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554
08.00 น. เปิดรับลงทะเบียน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.30 น. เปิดรับรถเข้าประกวดประเภทต่าง ๆ
17.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น ฟรี !...
18.00 น. ชมการแสดงบนเวที
19.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
มอบรางวัลจากการประกวดรถ รางวัลมาไกล / มาก่อน
ประกวดมิสซ้อนท้าย / ผู้ชายมาดเซอ
24.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554
07.00 น. รับประทานข้าวต้ม ฟรี !...
10.00 น. มอบเงินรายได้จากการจัดงานแก่โรงเรียนบ้านหนองจาน

มาพบกันนะคับ!!!!!!!