-พร้อมโอนไหมครับ
-ทะเบียนจดปีไหน
-รหัสขึ้นต้นด้วยอะไรครับ

ขอบคุณมาก