ในกรณีที่เจ้าของรถเสียชีวิต แต่รถยังทำอยู่ที่อู่ ถ้าเราซื้อรถเขาแล้วเราจะโอนเป็นชื่อเราได้ยังไงคับ
ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง และเวลาไปโอนต้องนำรถไปตรวจสภาพหรือเปล่า ค่าใช่จ่ายประมาณเท่าไหร่คับ ขอละเอียดๆได้ก้อดีคับ ขอบคุณคับ