ยังอยู่หรือเปล่าครัพ.......Updateด้วยคัพกำลังหารถใ ช้อยู่ครัพ!