เราเคยเจอกันงานดอกเหงื่อ...

จะมาเจอกันที่งานน้ำดำป่าว..

แต่ ปลายกุมพาเจอกันแน่นอน..ที่จันทบุรี..สองเถา..ง


ชมรมรถโบราณเมืองน้ำดำ
โครงการคืนน้ำใส ให้เมืองน้ำดำ ครั้งที่ 3
5 – 6 กุมพาพันธ์ 2554
ณ หาดเคียงปาว อ. สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
กิจกรรม
กิจกรรมสานความสัมพันธ์ ประกวดรถประเภทต่าง ๆ กิจกรรมภาคเวที ดนตรีแนวเร็กเก้มันๆ กันตรึม โปงลาง และดนตรีที่ร่วมความมันอีกหลายๆวงที่ร่วมสนุกในงาน ปีนี้ ส่วนของที่ระลึก ( อาร์ม ป้ายห้อยคอ )
รายได้หักค่าใช้จ่าย
- เลี้ยงอาหารกลางวันโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ( ผู้พิการทางสมอง )
- ร่วมถวายเงินสร้างโบถ์ วัดบ้านหัวอ่าง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
- มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนที่ขาดแคลนในเขตจังหวัดกาฬ สินธุ์

เมืองฟ้าแดด
สงยาง โปงลางเลิศล้ำ
วัฒนธรรมภูไท ผ้าไหมแพรวา
ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว
ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี

086 – 6406180 เจมส์ น้ำดำ
087 – 4228342 ปาล์ม น้ำดำ
081 – 0470739 เจ น้ำดำ
082 – 8540904 โป้ง น้ำดำ