การเดินไฟของ65ครับมันติดแล้วสักพักหัวเทียนก้อขาดบ่ อยมากแก้ปัญหายังไงดีมันเป็นเพราะอะไรครับ