กำหนดการกิจกรรมโครงการ " จากใจพี่ใหน้องบ่อแพ" (โคกเมา)
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อแพ (โคกเมา)
09:00 น. รวมพล ณ ปั้มคาลเท็กซ์ หน้าบิ๊กซี
10:00 น. ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อแพ
10:30-12:00 น. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อแพ
12:00-13:00 น. ร่วมรับประทานอาหาร
13:30-16:00 น. ปลูกต้นไม้ริมคลองสายวังเมาบ้านบ่อแพ
16:30-21:00 น. ร่วมกับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อแพจัดกิจกรรมและ นันทนาการ
ต่างๆของเด็กและร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

หมายเหตุ - เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
- ร่วมลงทะเบียนท่านละ 150 บาท เพื่อนำเงินที่ได้ซื้ออุปกรณ์
กีฬาและของเล่นมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อแพ
ติดต่อสอบถามได้ที่ พี่ชาย ร้าน sr ยานยนต์ 21 ซ. 3 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 089-8691354