บอกโคโน่เอาเสื้อสูบกับเงินมาให้ช่างหน่อยโดยด่วนๆๆๆ ๆๆๆมากจะได้ไปทันงานชัยภูมิ