คือผมอยากจะซื้อมาใส่บ้าง ไม่ทราบว่าเขาขายกันเท่าไร หรือผู้ใดมีอยู่แล้วอยากขาย ช่วยลงเบอร์ไว้หน่อยแล้วจะโทรไป ขอบคุณ
ครับ