ลายละเอียดตาม Link นี้เลยครับ พี่น้อง

http://www.thaiscooter.com/forums/sh...d.php?t=510338


ขอบคุณมากๆ เลยครับ