ผมอยากได้สติ๊กเกอร์ของกลุ่มพี่ๆๆมากเลยคับผมจะทำอย่ างไงดีคับ
พี่ๆๆช่วยบอกผมที ค่าใช้จ่ายในการส่งเดี๋ยวผมจส่งไปให้เองคับพี่บอกที่ อยู่มาได้เลยคับ
ที่อยู่ของผมคับ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ฮ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
นาย ธนสาร อุทรักษ์