พอดี หอเพื่อนผม อยู่ ลาดพร้าว 87 อ่าครับผมก็ขับ scooter เหมือนกัน พวกพี่รวมกลุ่มกันวันไหนครับ

อยู่ฝังไหนหรือข้างหน้าหรือเรียบทางด่วนหรือ ครับผม