เชิญมาเป็นเพื่อนกันได้
ผมได้ทำกลุ่มเลนส์กลมคลับ
http://www.facebook.com/home.php?sk=...145988418&ap=1