อยากได้ตระแกรงหลังคอซ่า และ ฝาปิดยางสแปร์ ครับ ใครมีช่วยกรุณาลงรูปไว้ด้วยนะครับ....