ผู้ไดมีลงราคาและเบอร์โทรไว้เลยนะครับ
1 ชุด คาร์บู 2 สายคันเร่งทั้งสายเลยนะคับ 3 อกล่าง 4 กะจก 5 โช้คหน้า โช้คหลัง 6 ลายเซนกระเป๋าข้าง 7 ล้อหน้า หลัง
หรือไม่ก็ใครจะขายทั้งเครื่องก็ลงราคาและรูปไว้นะครั บ เพราะเครื่องที่ผมใส่อยู่ค่อนข้างแย่แล้ว.....
หรือไม่ก็แนะนำร้านขายอะไหล่ให้ผมหน่อยนะครับอยากจะบ ูรณะเต็มที่แล้วครับ
ช่วยหน่อยนะครับ