คณะEmution แ่ละ ทีมงานรถโบราณบ้านส้อง
ขอบคุณ คุณจอม และทุกๆทีมงานที่มาร่วมงานในครั้งนี้
ขอบคุณมิตรภาพที่แสนอบอุ่น.....โอกาสหน้าได้พบกันแน่ นอนครับ
.............จาก พี่ยูร Emution และ ทีมงานรถโบราณบ้านส้อง

ด้วยรัก และ ศรัทธา