แวะมาทักทายค่ะชาว no war เดินทางปลอดภัยทุกการเดินทางนะคะ