ไม่ว่าจะวางเครื่องอะไร แต่งแบบไหนลงโชว์กันหน่อยครับ