แวะมาทักทายนะคะ พี่น้องสองล้อ ชาวนาป่า ช่วงนี้เดินทางบ้างหรือเปล่าคะ เดินทางปลอดภัยนะคะ ด้วยความห่วงใย น้องทราย โบราณบันเทิง