คิดถึง khlung clasic จังเลย เดี๋ยวเรียนจบเจอกันไม่ได้เจอนานมากเลย
พี่ต้อพี่ต่อและพวกพี่ๆทั้งหลายเป็นไงบ้างสบายดีไหม จากพงครับ