Name:  บางแสนย้อนยุคปี3.jpg
Views: 52
Size:  123.1 KB

งานบางแสนย้อนยุคอะคับ 11-12 กุมภา หรือจะขึ้นเขาใหญ่แต่ว่า
เค้าไม่ไห้เอาเหล้าขึ้นอะคับ...ขอความคิดเห็นโดยรวมห น่อยคับ