พี่Qผมดกแล้วถักเด็ปร๊อกให้น้องๆดูหน่อยน่ะพี่ พี่เน่งชาลีแดงทำรถแรงๆแล้ววิ่งไปพัทลุงกับโค๊ชน่ะพี ่55555555555555