ขอเชิญชวนพี่น้องชาว 2 ล้อ ร่วมงาน “รวมพลฅนคลาสิค” ครั้งที่ 1
ร่วมจัดโดย mc road 24 ประโคนชัย, เตาเผาโบราณ บ้านกรวด
ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2554
ณ ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านจัดสรร วิเชียร วิลล่า (*ออกจากสี่แยกไฟแดงประโคนชัย>ไปเส้นทางนางรองอีกประมาณ 5 กิโลเมตร<*)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ณ วัดชัยพัฒนา อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
2. เพื่อพัฒนาโรงพักเพื่อประชาชน สภ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ และช่วยเหลือสังคมในด้านอื่น ๆ
กำหนดการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2554
- 08.00 น. เริ่มเปิดลงทะเบียน ค่าเข้างานท่านละ 100 บาท พร้อมรับของที่ระลึก ป้ายแขวนคอ+อาร์ม
- 16.00 น. เริ่มประกวดรถประเภทต่าง (ปิดรับประกวด 17.30 น.)
1. รางวัล มาถึงกลุ่มแรก (นอกเขต จ.บุรีรัมย์) 8. รางวัล รถผู้ชายเดิม
2. รางวัล รถผู้หญิงเดิม 9. รางวัล รถผู้ชายสวยงาม
3. รางวัล รถผู้หญิงสวยงาม 10. รางวัล โมตาสสวยงาม
4. รางวัล ถังแยก+แฮนด์ตรงเดิม 11. รางวัล 400 cc. สวยงาม
5. รางวัล ถังแยก+แฮนด์ตรงสวยงาม 12. รางวัล ล้อเล็กสวยงาม
6. รางวัล ไฟหล่นเดิม 13. รางวัล มิสซ้อนท้าย (แต่งตัวสุภาพ)
7. รางวัล ไฟหล่นสวยงาม 14. รางวัล มาไกล
- 18.00 น. เริ่มกิจกรรมบนเวที
- 20.00 น. ประธานเปิดงาน พร้อมจุดเทียนชัย
- 24.00 น. แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย
กำหนดการ วันที่ 8 พฤษภาคม 2554
- 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าก่อนกลับ (ข้าวต้ม)
*หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ขอขอบคุณพี่น้องชาว 2 ล้อ ทุกท่าน และขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
พี่ดอน 086-2528731 โตโต้ 080-7321533 พี่โป้ย 087-96551422
พี่ยะ 083-3711325 เปี๊ยก 080-4868182 เปรม 087-1121125
พี่หน่อย 084-9393439 ช่างเทิด 088-7065268 (จองบูธ) พี่อ้น 088-7048858
* แผนที่ดูด้านหลัง *