หล่อ ๆ คั๊บผม

มีจุดด้อยตรงฝาครอบสเตอร์หย้าหนิแหละ คั๊บ หายากจังเลยๆ