ติดต่อพวกเราชาวรถเก่าพระราม 2 ได้ที่
http://www.rm2.th.gs/web-r/m2/RM2/index.html