เชิญชวนชาวเวสป้าพิษณุโลกย้อยรำลึกวันเก่าๆๆ ที่ตะแลงแกรง วันนี้ 2 ทุ่มคับพบปะพูดคุยกัน
ตรงตะแลงแกง คับ มาพูดคุยกัน ตามประสาชาวเวสป้าพิษณุโลก ย้อนลำลึกถึงวันเก่าๆ ที่เคยมารวมกันทุกเสาร์ สุด ท้ายของ สิ้นเดือน คับ