อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ibloodsob อ่านข้อความ
แนบเอกสาร 2379888

สอบถามโทร 089-1120707 ปัด
ไม่มีเล่มเขียว
ต่อทะเบียนไม่ได้ภาษีขาดแล้วขาดเลย
สรุปเอาไว้กันนักเลงจับกันนักเลงยึดรถและกันนักเลงไถ่เงิ นครับ
ยังขายอยู่ครับไม่รับจองจ่ายเงินก่อนได้ก่อนครับ
ขายแล้วขอบคุณthaiscooterและทุกท่านที่ให้ความสนใจคร ับ ขายแล้วขอบคุณthaiscooterและทุกท่านที่ให้ความสนใจคร ับ ขายแล้วขอบคุณthaiscooterและทุกท่านที่ให้ความสนใจคร ับ