รบกวนสอนใส่เรื่อนไมล์หน่อยเอาตั้งแต่ร่อนสายไปเลยรว มเสียเงินไปประมานเท่าไรหรอ