กล่ม KT สีคิ้ว ฝูงบินต่ำ คลาสสิค

ขอเชิญชวนชาวคลาสสิคและบิ๊กใบค์ร่วมงาน ‘โครงการปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่2’


ณ.โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) ต.วงัน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา


วันที่ 7 -8 พฤษภาคม 2554


วัตถุประสงค์
- เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณืการเรียนและอุปกรณืกีฬาให้แก ่โรงเรียนวังน้ำเขียว
- เพื่อพบปะสังสรรค์ผู้มีใจรักคลาสสิคทุกท่าน
กำหนดการ7 พฤษภาคม 2554
08.00 น. เริ่มเปิดรับลงทะเบียน ค่าเข้างานท่านละ 120 บาท (หางบัตรลุ้นเชิงรางวัล C ถังแยก 1 คัน
16.00 น. เริ่มประกวดรถประเภทต่างๆ (สอบถามได้จากเบอร์โทรด้านล่างนี้)
18.00 น. ประกาศผลการตัดสินการประกวดรถแต่ละแระเภทพร้อมมอบถ้ว ยรางวัล
19.00 น. เริ่มกจกรรมบนเวที
20.00 น. ปรธานในพิธีกล่าวเปิดงานและสนุกต่อกับวงดนตรีสุดมันศ ์
21.00 น. ประกาศรางวัลมาไกล รางวัลมามาก (นับจากการลงทะเบียน) พร้อมแลกของที่ระลึก
22.00 น. ประกวดมีสซ้อนท้าย
23.00 น. จับรางวัลหางบัตร พร้อมมอบรางวัล
24.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อน
กำหนดการ 8 พฤษภาคม 2554
07.00 น. รับประธานอาหารเช้าร่วมกัน
08.00 น. ร่วมถ่ายรูปร่วมกันและเดินทางกับโดยสวัสดิภาพ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณต้อย KT 080-478-4140(จองบูท)
คุณม่อน อ่างห้วยยาง 081-660-1706 , 081-076-4527(จองบูท)
คุณต๊อบ 084-936-9441(สอบถามทาง)