สถานที่ ตชด. 2541(กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 2541) บ.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
จุดประสงค์ ในการจัดงาน

-เพื่อสมทบทุ่นซ่อมแซมห้อง บก. หมวด หรือห้องยุทธการ ตชด.2541 บ้านผาตั้ง
-เพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอสังคมใ ห้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น
-เพื่อสัมพันธไมตรีระหว่างกลุ่มรถโบราณ
กำหนดการ วันเสาร์ 26 ก.พ. 2554
-08.00 น. เริ่มลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
-09.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
-14.00 น. เริ่มลงทะเบียนประกวดรถประเภทต่างๆ
-17.00 น. คณะกรรมการตัดสินรถทุกประเภท
-18.00 น. ประกาศผลการประกวดรถประเภทต่างๆรับถ้วยรางวัล
-19.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
-19.30 น. เริ่มการแสดงภาคเวที ชมวงดนตรี
การประกวดรถโบราณประเภทต่างๆมีดังนี้
1. ประเภทล้อเล็ก ชาลี . มังกี้ กอลิล่า ประเภทสวยงาม 1 รางวัล
2. ประเภทรถครอบครัวไฟต่ำเดิมๆ 1รางวัล
3. ประเภทรถครอบครัวไฟต่ำ สวยงาม 1 รางวัล
4. ประเภทรถผู้หญิง สวยงาม 1 รางวัล
5. ประเภทรถผู้หญิง เดิมๆ 1รางวัล
6. ประเภทรถผู้ชาย 1-2 ท่อ เดิมๆ 1รางวัล
7. ประเภทรถผู้ชาย 1-2 ท่อ สวยงาม 1 รางวัล
8. ประเภท
SR สวยงาม 1รางวัล
9. ประเภทรถผู้ชาย สวยงาม + ความคิดสร้างสรรค์ (ใช้งานได้จริง) 1 รางวัล
10. ประกาศผลรางวัลมาไกลที่สุด รับถ้วยรางวัล 1 รางวัล
11. ประกวด มิส Classic ซ้อนท้าย
12.ประกาศผลมาก่อน
-23.00 น. แลกของที่ระลึกกับทางเจ้าภาพ
-23.00 น. ชมวงดนตรี – 00.00 น.
วันอาทิตย์
ที่ 27 ก.พ. 2554
-06.00 -12.00น. ทุกท่านที่มาร่วมงานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ติดต่อสอบถามรายระเอียดงานและบูทในงาน
088-5409790 แทรก ประธาน
087-7706598 ชิพ รองประธาน
083-3471516 เก๋ง ที่ปรึกษาและกรรมการ
Name:  ฟรีด้อมไลป้าย copy.jpg
Views: 77
Size:  39.2 KB