ตะแกรงหลังได้รับของแล้วค๊าบ...ขอบคุณค๊าบ(กริ๊บเลย)