กลุ่มรถโบราณมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก แวะมาทักทายคับ