พอดีผมมี ชิปปี้ อยู่ พอจะเข้าชมรมได้ไหมคับ อยู่อยุธยา