ไม่ต้องมี ท.บ. ก้อได้ สัก หมื่นห้า หมื่นหก มีไหมคับ.....